Seminar „Întocmirea situațiilor financiare pentru OSC-uri”

Organizațiile Societății Civile precum toate persoanele juridice, la finele anului financiar prezintă rapoarte financiare structurilor de profil. Sintetizarea datelor prezentate în rapoarte  are rolul de a cuantifica contribuția domeniului asociativ asupra sistemului economic în ansamblu. Modificările legislative frecvente au generat necesitatea de a instrui și a oferi consultanță contabililor din domeniu. La finele anului 2017, pentru […]

Mai mult

Programul „Formare de Formatori”, etapa II

Dezvoltarea personală și profesională sunt un element indispensabil într-o societate permanent schimbătoare, iar un formator trebuie să imbrace pălăria unui profesor, să inspire și să motiveze, șă aplaneze conflictele și să fie un lider al grupului. Toate aceste abilități vin concomitent cu anii de experiență și muncă asiduă. Programul ”Formare de Formatori” a continuat cu […]

Mai mult

Instruire în cadrul Programului ”Formare de formatori” organizată cu succes

Chiar dacă suntem experți într-un anumit domeniu, pentru a putea transmite informațiile și cunoștințele de care dispunem, trebuie să mai și cunoaștem cum să livrăm eficient informația. Respectiv apare întrebarea: cum trebuie să fie un trainer,  acesta trebuie să fie un profesor în stil clasic sau o persoană care inspiră publicul, trebuie să livreze mai […]

Mai mult

Panelul de discuții „Indexul Sustenabilității OSC-urilor 2017”

Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile (OSC)  este un produs analitic care măsoară anual sustenabilitatea OSC-urilor în  29 de țări începând de la Țările Baltice până la Asia Centrală. Acesta evidențiază evoluțiile pozitive și negative în societatea civilă, face comparații între diferite țări și sub-regiuni de-a lungul timpului. Documentul prezintă o analiză a șapte dimensiuni interdependente: […]

Mai mult

Program gratuit privind formarea de formatori (ToT)

În perioada lunilor Ianuarie-Februarie, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) va organiza un program de formare pentru formatori (ToT). Scopul acestui program este de a forma competențe practice în domeniul livrării training-urilor. Activitatea va : Facilita înțelegerea proceselor de învățare individuale și de grup; Forma competențe de proiectare și dezvoltare a programelor de training; […]

Mai mult

Transformarea Culturii Organizaționale în cadrul OSC-urilor

Necesitatea consolidării culturii organizaționale în cadrul OSC-urilor este un element definitoriu în aprecierea succesului atins de organizație. Cultura organizaţională desemnează sistemul de valori, simboluri, convingeri, aspiraţii, aşteptări, modalităţi de gândire şi comportamentul acceptat de membrii organizaţiei ca bază comună de acţiune. OSC-urile din Republica Moldova tind spre continuă dezvoltare a culturii organizaționale și pledează pentru […]

Mai mult

Diversificarea resurselor financiare – alternativă pentru soluționarea problemelor Administrațiilor Publice Locale

În prezent, APL-urile din Republica Moldova se confruntă  constant cu probleme precum resursele financiare și materiale limitate. Din păcate, alocările din partea bugetului de stat sunt prea mici și acestea nu sunt suficiente pentru soluționarea multitudinilor de probleme locale existente. Totodată, o altă problemă constă și în faptul că administrațiile publice locale nu dispun de […]

Mai mult

Cluster-Club despre Buna Guvernare în OSC-uri la Bălți

Pe data de 20 octombrie 2017, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) în colaborare cu A.O. „Pro Cooperare Regională” a organizat la Bălți un nou Cluster Club pentru circa 13 reprezentanți ai OSC-urilor, bibliotecilor și Instituțiilor de învățământ preșcolar și gimnazial din regiunea de Nord a Republicii Moldova, cu tematica „Buna guvernare în cadrul […]

Mai mult