Scroll to top

Obiective:

 • Consolidarea cunoștințelor privind structura internă a unui OSC, relațiile dintre diferitele organe ale sale și funcționalitatea OSC-ului;
 • Dezvoltarea competențelor privind analiza, diagnostica și restructurarea unui OSC.

Cui se adresează:

 • Reprezentanți ai organului permanent de conducere;
 • Reprezentanți ai organului suprem de conducere;
 • Managamentului de top al OSC-urilor;
 • Specialiști în dezvoltarea organizațională

Structura (temele, subiectele):

 • Conceptul de bună guvernare;
 • Formele de organizare ale OSC-urilor;
 • Guvernarea organizației;
 • Cooperarea între organele de conducere, cele executive și de control în cadrul OSC-urilor;
 • Procesele decizionale cheie în organizație;
 • Cadrul legal care afectează structură organizațională a OSC-urilor;
 • Cultura și eficiența organizațională.

Metode de instruire

 • Prezentări video, ppt; studii de caz; joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup etc.