Scroll to top
01

Domeniul de intervenție: Diagnoza generală a ONG-ului.

Asistență:

Evaluare documentelor de constituire;
Evaluare Registrelor interne;
Evaluarea structurii ONG-ului;
Evaluarea sistemelor informaționale.

02

Domeniul de intervenție: Analiza și elaborarea documentelor primare.

Asistență:

Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrare ONG-ului;
Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrarea moficiărilor în actele de constituire ale ONG (modificare statut, conducător, denumire, sediu, etc.).

03

Domeniul de intervenție: Analiza și elaborarea documentelor interne.

Asistență:

Elaborarea/revizuirea documentelor interne de organizare (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, etc. );
Segregarea responsabilităților între organele interne ale OSC-ului;
Reorganizarea organelor interne;
Consultații privind componența nominală și numerică a organelor interne;
Cartarea proceselor interne și crearea legăturilor structurale între departamente.