DESPRE CICO

Cine suntem?

Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) este o organizaţie non-guvernamentală care activează din anul 2006 ca o resursă şi un centru de dezvoltare pentru organizaţiile societăţii civile (OSC) din Moldova. Pe parcursul anilor, CICO a contribuit la creşterea competenţelor  manageriale şi de leadership ale OSC-urilor şi transformarea acestora în organizaţii durabile, de performanţă şi cu principii de bună guvernare.

Ce facem?

În prezent CICO prestează servicii de instruire și consultanță atât pentru OSC-uri cât și pentru instituții publice. Prin intermediul serviciilor sale, CICO oferă soluţii şi abordări manageriale inovative şi profesioniste, pentru ca beneficarii săi să devină o forţă de schimbare în comunităţile în care activează. Astfel, CICO are o abordare individuală față de fiecare beneficiar, în funcție de particularitățile acestora, sfera și mediul de activitate.

Unde vrem să ajungem?

CICO își propune să devină partenerul de bază în dezvoltarea capacităților instituționale ale OSC-urilor și autorităților publice prin oferirea serviciilor de instruire, consultanță și coaching. CICO își propune ca să contribuie la crearea și consolidarea parteneriatelor durabile între OSC-uri, autorități publice și mediul privat, în vederea conjugării eforturilor pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane.

Misiune

Dezvoltarea competenţelor manageriale şi de leadership ale organizațiilor* şi transformarea acestora în organizaţii durabile, de performanţă şi cu principii de bună guvernare.

Viziune

Organizațiile din Republica Moldova sunt la un nivel înalt de competență, responsabilitate,  eficiență și sunt capabile să producă schimbări pozitive pentru beneficiarii lor și comunitate.

Valori

  1. Performanță și profesionalism;
  2. Integritate și corectitudine;
  3. Orientare spre beneficiari;
  4. Respect pentru diversitate;
  5. Transparenţă;
  6. Neafiliere politică.
misiune

Experți

ddd

Ecaterina Doicov

Expert Management Resurse Umane

227

Elena Levința-Perciun

Expert Management Resurse Umane şi Leadership Organizaţional

jjj

Lidia Cauș

Expert Management Financiar

jj

Aliona Țurcan

Expert Bună Guvernare

hhh

Florin Gîscă

Expert Planificare Strategică şi Advocacy

Mariana Iatco

Mariana Iațco

Expert Advocacy

Biroul Executiv

Nicolai

Nicolai Loghin

Director Executiv

n.loghin@management.md

Viorica

Viorica Țurcan

Asistent de proiect

v.turcan@management.md

Tudor

Tudor Lazăr

Coordonator de comunicare și dezvoltare instituțională

t.lazar@management.md

Ion

Ion Vieru

Contabil-șef

i.vieru@management.md

Consiliul Fondatorilor

227

Elena Levința-Perciun
Preşedinte

jj

Aliona Țurcanu
Membru

llkk

Sergiu Ostaf
Membru

cutmypic (2)

Lilian Severin
Membru

DSC_0017

Aliona Badiur
Membru