Scroll to top
ro

Rezultatele evaluării Grupurilor de Acțiune Locală de către CICO

În perioada 2-4 Aprilie, în Republica Moldova a fost organizată Conferința LEADER-UE cu titlul „Creăm prosperitate rurală pentru oameni” unde au participat peste 550 de invitați: experți locali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor de resort și ministerelor, membri ai GAL-urilor și rețelelor de dezvoltare rurală etc.

În cadrul Conferinței, echipa CICO formată din experții Adelina Dulman, Aliona Țurcan și Tudor Lazăr a prezentat Raportul de evaluare sumativă a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL): „Lunca Prutului de Jos” din r-nul Cahul, „Serpentina Nistrului” din raionul Anenii Noi” și GAL-ul „Plaiul Codrilor” din r-nul Strășeni. Raportul de evaluare a fost elaborat la solicitarea și cu suportul Reprezentanței Fundației Solidarity Fund PL în Moldova.

Raportul a reprezentat rezultatul unei activități de circa 2 luni, perioadă în care au fost utilizate mai multe instrumente de evaluare, au fost analizate date și scoruri, documente interne, au fost desfășurate interviuri structurate, semi-structurate, focus grupuri și sondaje în teren, în total fiind chestionate 238 de persoane din 3 micro-regiuni.

Raportul elaborat de CICO a prezentat concluziile și recomandările formate ca urmare a evaluării și avut 4 obiective principale:

  • De a determina capacitatea GAL-urilor de a contribui la dezvoltarea micro-regiunii;
  • De a stabili nivelul de funcționalitate a GAL-urilor ca entitate;
  • De a stabili impactul activităților și a programelor de grant al GAL-urilor;
  • De a stabili valoarea adăugată a abordării LEADER.

Astfel, în urma evaluării componentei de dezvoltare instituțională s-a constatat că GAL-urile au un nivel scăzut de dezvoltare instituțională și necesită investiții și un suport sporit pentru consolidarea acestei componente.

Ce ține de evaluarea proiectelor partenerilor locali de implementare din cadrul celor 3 GAL-uri finanțate prin intermediului „Fondului de Granturi Mici 2018 – Ediție rurală LEADER”(FGM – 2018) s-a constatat că deși proiectele finanțate au fost de până la 4000 EUR, efectele micro-proiectelor s-au lăsat vizibile, astfel:

  • Au fost finanțate 38 de idei/proiecte din 77 aplicații ale rezidenților celor trei microregiuni;
  • Au fost create sau suținute 12 afaceri locale;
  • Au fost înregistrate 9 gospodării țărănești și obținută 1 patentă de întreprinzător.

Cel mai considerabil impact a fost însă crearea a circa 50 de locuri de muncă, chiar dacă majoritatea dintre acestea au un caracter zilier sau sezonier și doar 4 din ele sunt locuri de muncă oficiale, rezultatul este unul foarte bun pentru primele experiențe de implementare a proiectelor.

În loc de concluzie putem menționa că proiectele GAL-urilor finanțate prin intermediul FGM 2108 și suportul acordat a reprezentat o investiție excelentă a Solidarity Fund PL în RM în dezvoltarea microregiunilor din Moldova. Constatările ce țin de relevanța, eficiența, impact, eficacitate și durabilitate denotă capacitatea GAL-urilor de a motiva comunitatea să formeze un grup unificat pentru rezolvarea problemelor existente și reprezintă un catalizator în implementarea abordării LEADER la nivel local sau cum s-a exprimat cu entuziasm dna Viorica Mamaliga, Managerul GAL-ului „Plaiul Codrilor”: „GAL-ul ăsta face minuni!”.

Raportul de evaluare va fi disponibil curând pe site-ul http://www.centruinfo.org/

Gallery slideGallery slideGallery slide

 

Related posts

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *