Scroll to top
ro

A fost lansat Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile pentru anul 2017

După 3 ani de stagnare, Organizațiile Societății Civile (OSC) din Moldova și-au îmbunătățit nivelul general de sustenabilitate în 2017. Chiar dacă pe parcursul anului OSC-urile s-au confruntat cu o serie de provocări, precum atacurile din partea autorităților și tentativele acestora de a limita finanțarea externă, acestea au înregistrat și succese importante la anumite capitole.

Rezultatele Indexului arată că introducerea mecanismului de direcționare a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice a permis diversificarea surselor de finanțare pentru OSC-uri. Astfel, în primul an au fost direcționați aproximativ 159.000 USD către OSC-urile acreditate. Documentul prezintă și o serie de pericole care au fost înregistrate după primul an de implementare, precum concentrarea masivă a resurselor direcționate către un număr limitat de OSC-uri. De exemplu, către Asociaţia Obştească a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova au fost direcționați nu mai puțin de 49% din suma totală validată. De asemenea, din 21.201 de persoane care au participat la mecanismul de desemnare procentuală, 5 075 de solicitări au fost nevalidate, motivul principal fiind prezența datoriilor la impozitul pe venit.

Comunicarea dintre autorități și societatea civilă a fost tensionată. Pe parcursul anului, o bună parte din OSC-uri au criticat anumite inițiative legislative, cea mai răsunătoare fiind inițiativa de a limita implicarea OSC-urilor finanțate din exterior în procesul de luare a deciziilor și de a introduce cerințe suplimentare de raportare pentru acestea. Chiar dacă această inițiativă a fost ulterior exclusă, tentativa de limitare și de persecutare a OSC-urilor care nu susțin viziunile partidului de guvernare a produs un semnal de alarmă pentru societatea civilă.

Parlamentul a votat în luna noiembrie legea care reglementează antreprenoriatul social în Moldova. Astfel, antreprenoriatul social este definit drept o activitate al cărei scop principal este soluţionarea unor probleme sociale în interesul comunității. Întreprinderile sociale pot fi create de către asociații obștești, fundații, instituții private și persoane fizice. Chiar dacă au fost excluse facilitățile fiscale menționate în proiectul de lege inițial, OSC-urile au salutat votarea legii care ar putea stimula dezvoltarea întreprinderilor sociale. Comisia Națională pentru Antreprenoriatul Social va fi creată în perioada următoare și va avea drept scop acreditarea întreprinderilor sociale. Statutul de întreprindere socială va fi oferit pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de extindere.

Odată cu lansarea studiului însă, organizațiile prezente au dezbătut acutizarea mai multor amenințări aduse de anul 2018 la adresa societății civile. Transferarea competențelor de înregistrare a OSC-urilor de la Ministerul Justiției la Agenția Servicii Publice (ASP), care în 2017 a fost privită mai degrabă ca o schimbare pozitivă, a adus cu sine o serie de provocări, precum taxe mărite pentru înregistrarea organizațiilor sau operarea modificărilor statutare. De asemenea, în 2018 se conturează o tendință de descurajare a înregistrării OSC-urilor la nivel local, odată cu transferarea competențelor de înregistrare de la APL-urile locale de nivel I și II la subdiviziunile teritoriale ale ASP, ceea ce aduce cu sine incomodități mai mari de deplasare.

Conform datelor din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale, în decembrie 2017 erau înregistrate aproximativ 11,653 de OSC-uri, cu 781 mai multe decât în decembrie 2016. Dintre cele 29 de arii de activitate existente în cadrul acestui registru, cele mai multe activează în domeniile: educație (1,774), dezvoltare durabilă (1,742), drepturile omului (1,035) și asistență socială (1,007).

Evenimentul de prezentare a Indexului Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile 2017 a avut loc luni, 17 septembrie 2018, la Chișinău. Experți și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și partenerilor de dezvoltare au dezbătut tendințele, succesele și obstacolele societății civile din Republica Moldova. Studiul urmărește contextul general în care societatea civilă își desfășoară activitatea, cu accent pe cadrul legal, capacitatea organizațională, sustenabilitatea financiară, pe advocacy, furnizarea de servicii, pe infrastructură și imaginea publică.

Versiunea în limba engleză a Indexului Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile 2016 pentru Europa Centrală și de Est și Eurasia poate fi accesată aici. Versiunea în engleză a raportului pentru Republica Moldova o găsiți aici.

Versiunea in limba română a raportului este disponibilă aici.

Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile este un instrument analitic care măsoară progresul sectorului societății civile din regiunile Europa Centrală și de Est și Eurasia. Indexul urmărește evoluția sectorului civil în douăzeci și nouă de țări în ultimii douăzeci și unu de ani. Indexul examinează mediul general propice pentru societatea civilă, cu accent pe dimensiunile juridică, de capacitate organizațională, sustenabilitate financiară, de advocacy, furnizare de servicii, infrastructură și imagine publică ale organizațiilor societății civile.
Fiecare dimensiune este evaluată pe baza unei scale de șapte puncte, unde 1 indică un nivel foarte avansat de dezvoltare și 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare. Indexul este dezvoltat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de către FHI 360 și ICNL în parteneriat cu organizații locale din fiecare dintre țările analizate.

Related posts

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *