Scroll to top
ro

CICO anunță constituirea echipei de consultanți pentru perioada 2024-2025

CICO anunță constituirea echipei de consultanți pentru perioada 2024-2025!

 1. Descriere generală

Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) este o organizație non-profit, care activează în Republica Moldova începând cu anul 2006 și funcționează ca resursă și centru de dezvoltare pentru organizațiile din sectorul asociativ, public și privat. Prin intermediul proiectelor sale, CICO urmărește să contribuie la schimbarea în bine a societății, promovând o societate civilă instruită și solidă.

Misiunea organizației este de a dezvolta capacitățile organizațiilor din sectorul asociativ, public și privat, pentru a genera bunăstare pentru toți cetățenii.

Viziunea organizației constă în crearea unei societăți în care organizațiile din sectorul asociativ, public și privat sunt dezvoltate instituțional, colaborează strâns între ele și contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor.

Activitățile CICO sunt structurate în 3 programe de bază:

 1. Dezvoltarea instituțională a organizațiilor;
 2. Evaluarea și dezvoltarea sectorului non-profit;
 3. Dezvoltarea expertizei în managementul non-profit.

 

 1. Obiectivul concursului

CICO lansează un concurs pentru formarea echipei de consultanți implicați în implementarea Programului 1. Domeniile principale de intervenție în cadrul acestui program includ:

 • Planificare strategică;
 • Management financiar;
 • Buna guvernare;
 • Cadrul legal privind organizațiile necomerciale;
 • Managementul Resurselor Umane;
 • Colectarea de fonduri;
 • Dezvoltarea relației dintre organizații și constituenți;
 • Comunicare;
 • Evaluare organizațională;
 • Alte domenii relevante dezvoltării instituționale.

Consultanții selectați vor fi implicați periodic în activitățile organizației, cum ar fi consultanță, instruiri, evaluări organizaționale, analize și cercetări. Durata serviciilor va fi de până la doi ani, cu posibilitatea de extindere, însă CICO nu garantează un volum minim sau maxim de servicii contractate.

 1. Cerințe pentru candidați

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Experiența minimă de 2 ani în furnizarea serviciilor de suport în management organizațional reprezintă un criteriu obligatoriu pentru candidați. Cu toate acestea, în cadrul acestui concurs, vor fi luate în considerare și persoanele fără experiență anterioară în furnizarea suportului în management organizațional, dar care au acumulat o experiență de lucru de minimum 5 ani în cadrul unei organizații necomerciale și sunt dispuse să ofere suport altor organizații.
 • Cunoașterea tendințelor, mecanismelor și politicilor din Republica Moldova în domeniul dezvoltării societății civile;
 • Capacități analitice avansate, confirmate prin politici și proceduri organizaționale și alte instrumente de management elaborate anterior;
 • Limbă română și/sau engleză fluentă (cel puțin nivel B2), cunoașterea limbii ruse sau a altor limbi internaționale constituind un avantaj;
 • Abilități bune de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate;
 • Sensibilitate și adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă, sau orice alt criteriu protejat.
 1. Oferta de participare la concurs

Ofertele trebuie să fie expediate prin e-mail la adresa info@management.md până la data de 19 ianuarie 2024, ora 17:00, și să includă:

 • CV-ul actualizat al candidatului, confirmând experiența relevantă conform cerințelor;
 • Exemple de instrumente de management organizațional elaborate anterior. CICO garantează respectarea drepturilor de autor și confidențialitatea documentelor;
 • Datele de contact ale cel puțin două persoane de referință;
 • Ofertă financiară exprimată în USD pentru o zi de lucru (8 ore).

Oferta financiară va servi ca referință, iar onorariul pentru activități specifice poate fi negociat în funcție de proiecte sau circumstanțe specifice.

 1. Evaluare și criterii de selecție

Procesul de evaluare constă în trei etape:

 1. Evaluarea formală a dosarelor;
 2. Evaluarea ofertei tehnice, acordând punctaje pentru experiența profesională, exemplele de instrumente de management și reputația candidatului;
 3. Evaluarea ofertei financiare, acordând punctaje în funcție de cea mai mică ofertă calificată și ajustând punctajele ulterioare.

Decizia finală va lua în considerare atât oferta tehnică, cât și cea financiară, cu o pondere de 80% pentru prima și 20% pentru cea din urmă.

CICO își rezervă dreptul de a nu selecta nicio ofertă dacă aceasta nu corespunde cerințelor. Pentru informații suplimentare, se poate contacta CICO la numărul de telefon 068 464 359 sau la adresa de e-mail info@management.md .