Scroll to top
ro

BUNĂ GUVERNARE ÎN OSC-URI

 • Conceptul de bună guvernare;
 • Formele de organizare ale OSC-urilor;
 • Guvernarea organizației;
 • Cooperarea între organele de conducere, cele executive și de control în cadrul OSC-urilor;
 • Procesele decizionale cheie în organizație;
 • Cadrul legal care afectează structură organizațională a OSC-urilor;
 • Cultura și eficiența organizațională.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 • Scopul și funcțiile MRU; politica și procedurile de personal;
 • Planificarea resurselor umane și asigurarea cu personalul necesar: proces și instrumente de bază;
 • Motivarea și menținerea personalului;
 • Dezvoltarea profesională continuă a personalului;
 • Evidența și administrarea personalul.

SCRIEREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 • Elaborarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoilor, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, bugetul, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
 • Implementarea și managementul proiectului: semnarea contractului de finanțare, formarea și supervizarea echipei de implementare a proiectului, realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului. realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului.
 • Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare.

ATRAGERE DE FONDURI

 • Modalitățile de colectare de fonduri;
 • Surse de finanțare directe și indirecte;
 • Planul de colectare de fonduri;
 • Profilul fundraiserului;
 • Atractivitatea și vizibilitatea organizației pentru donatori.

ADVOCACY

 • Noțiunea de advocacy și conceptele conexe;
 • Procesul de advocacy și relaționarea cu alte procese sociale relevante;
 • Identificarea, formularea și analiza problemei și obiectivelor de advocacy;
 • Strategiile și instrumentele de advocacy;
 • Dezvoltarea campaniei de advocacy;
 • Construirea și gestionarea coalițiilor de advocacy în procesul politicilor publice;
 • Cetățenia activă și democrație participativă
 • Monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul social.

PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ȘI RAPORTĂRII ÎN OSC-URI

 • Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale;
 • Politicile contabile. Planul de conturi de lucru;
 • Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
 • Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale;
 • Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale;
 • Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale

EVALUAREA PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE

 • Evaluarea performanței parte componentă a managementului performanței;
 • Evaluarea performanței: obiectul, proces, factori implicați;
 • Stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță;
 • Tehnica feedback în cadrul procedurii de evaluare;
 • Decizii de personal în baza rezultatelor evaluării performanței;
 • Managementul performanței slabe;
 • Erori frecvente în evaluare.

MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ORGANIZAȚIONAL

 • Management organizațional: concept, activități și funcții manageriale;
  Instrumente eficiente de planificare, organizare și coordonare a muncii, evaluarea performanțelor;
 •  Motivarea personalului: noțiune, tipuri, factori motivaționali.
 • Tehnici de motivare nefinanciară;
 • Profilul managerului eficient. Leadership vs. management. Stiluri de conducere