Scroll to top
ro

CICO despre societatea civilă

CICO monitorizează permanent fenomenele din societatea civilă și pune la dispoziția tuturor actorilor interesați informații utile despre starea generală a OSC-urilor, problemele și reușitele acestora. Pentru mai multe detalii, accesați aici:

Conform datelor prezentate de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, la începutul anului 2018 existau aproximativ 11 600 organizații necomerciale în Moldova. Conform unor statistici neoficiale, doar 25% din aceste organizații sunt active și desfășoară anumite activități. Conform Indexului Sustenabilității OSC-urilor din ultimii ani, majoritatea OSC-urilor active dispun de capacități instituționale limitate pentru a dezvolta și implementa programe și de a produce schimbări pozitive în domeniile în care activează.

Colaborarea limitată a OSC-urilor atât cu organizații din sectorul neguvernamental cât și organizații din alte sectoare este considerată o problemă care contribuie la reducerea productivității și performanței organizațiilor non-profit. Cel mai frecvent, OSC-urile nu dispun de cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și îmbunătăți procesele interne de organizare.  Mai mult, cultura de auto-dezvoltare și de monitorizare a proceselor interne este destul de limitată în cadrul OSC-urilor, ceea ce periclitează performanțele acestora. OSC-urile din Moldova se confruntă cu o reputație îndoielnică și o lipsă de apreciere atât din partea guvernării cât și a publicului larg în special după tentativele de discreditare a acestora din anul 2017.

Marea majoritate a OSC-urilor din Republica Moldova sunt dependente de finanțările externe, care devin tot mai limitate și mai inaccesibile. Chiar dacă începând cu anul 2017 a fost pus în aplicare mecanismul de desemnare procentuală a 2% din impozitul pe venit de către persoanele fizice, această formă de finanțare a OSC-urilor este încă slab dezvoltată și practicată. Legislația existentă nu încurajează donațiile cu scop filantropic și de sponsorizare din partea companiilor private iar cultura de a dona și/sau de a participa voluntar la anumite activități de interes public este încă foarte slab dezvoltată. Dezvoltarea de noi parteneriate și platforme care să identifice abordări noi în colectarea de fonduri va avea un rol crucial în următoarea perioada.

Ținând cont de toate aceste circumstanțe, CICO a dezvoltat permanent produse de analiză și cercetare care să vină în suportul tuturor actorilor care au tangență cu sectorul asociativ. Cele mai importante lucrări sunt prezentate mai jos:

(Lista produselor de analiză și cercetare CICO – Index, studii, ghiduri, etc.)