Scroll to top
ro

Buna guvernare în OSC-uri

Diagnoza generală a ONG-ului

 • Evaluare documentelor de constituire;
 • Evaluarea registrelor interne;
 • Evaluarea structurii ONG-ului;
 • Evaluarea sistemelor informaționale

Analiza și elaborarea documentelor primare

 • Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrare ONG-ului;
 • Elaborarea pachetului de documente pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale ONG (modificare statut, conducător, denumire, sediu, etc.).

Analiza și elaborarea documentelor interne

 • Elaborarea/revizuirea documentelor interne de organizare (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, etc. );
 • Segregarea responsabilităților între organele interne ale OSC-ului;
 • Reorganizarea organelor interne;
 • Consultații privind componența nominală și numerică a organelor interne;
 • Cartarea proceselor interne și crearea legăturilor structurale între departamente.

Managementul resurselor umane

Instituționalizarea sistemului de management al resurselor umane

 • Structură organizatorică;
 • Regulamentul subdiviziunii de resurse umane;
 • Fișe de post cu indicatori-cheie de performanță (KPIs);
 • Politica de resurse umane/Manualul personalului;

Dezvoltarea unui sistem eficient de angajare în bază de merit.

 • Plan-model privind asigurarea cu personal în baza necesităților;
 • Procedura de ocupare a posturilor vacante cu instrumentele necesare.

Dezvoltarea unui sistem de motivare și menținere a personalului performant.

 • Matricea competențelor manageriale pentru manageri de top și de nivel mediu;
 • Matricea competențelor profesionale pentru posturile generice;
 • Sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale în baza modelelor 90, 180 sau 360 grade.

Dezvoltarea unui sistem modern de salarizare în baza principiilor de echitate internă și competitivitate externă.

 • Sistem de clasificare a posturilor;
 • Metodologie de evaluare a posturilor;
 • Sistem de gradare a posturilor;
 • Procedura privind implementarea sistemului de salarizare corelat cu performanța.

Managementul financiar

Dezvoltarea unui sistem eficient de management financiar în cadrul ONG-ului

 • Elaborarea/revizuirea documentelor interne în domeniul financiar (Politica de achiziții, planuri de durabilitate financiară, bugete consoldiate etc.);
 • Divizarea responsabilităților aferente managementului financiar între diferite organe interne;
 • Elaborarea/revizuirea procedurilor contabile.

Advocacy

Dezvoltarea capacităților organizaționale pentru implementarea soluțiilor și strategiilor de advocacy

 • Formularea și analiza problemei de advocacy;
 • Dezvoltarea soluțiilor și strategiilor orientate spre factorii de decizie;
 • Evaluarea capacităților de advocacy;
 • Mesajul campaniei de advocacy și metodele de comunicare a acestuia;
 • Planificarea campaniei de advocacy;
 • Resurse și instrumente pentru influențarea procesului decizional