Scroll to top
ro

Despre CICO

Misiune

Dezvoltăm capacitățile organizațiilor din sectorul asociativ, public și privat pentru ca acestea să genereze bunăstare tuturor cetățenilor.

Viziune

Tindem spre o societate în care organizațiile din sectorul asociativ, public și privat sunt dezvoltate instituțional, colaborează strâns între ele și generează bunăstare tuturor cetățenilor.

Services

Valorile CICO

Performanță și profesionalism;

CICO prestează servicii de calitate, conform standardelor și bunelor practici în domeniile de expertiză.

Integritate și corectitudine;

CICO și echipa sa este integră în acțiunile sale și se conformă standardelor de etică profesională

Orientare spre beneficiari;

CICO se orientează spre necesitățile beneficiarilor în vederea asigurării unui impact cît mai pozitiv posibil în procesul de dezvoltare și schimbare

Respect pentru diversitate;

CICO tratează pe toți în mod egal și fără nici o discriminare de orice tip

Transparenţă;

CICO asigură accesul liber la rapoartele narative și financiare, prezentând informatția pe web site-ul organizației.

Neafiliere politică.

CICO nu face declarații politice și nu exprimă sprijinul partidelor politice, blocurilor sau platformelor electorale. CICO nu desfășoară activități politice.

ECHIPA CICO

Biroul Executiv

<center>Nicolai Loghin</center>

Nicolai Loghin

Director Executiv

n.loghin@management.md

<center>Viorica Țurcan</center>

Viorica Țurcan

Asistent de proiect

v.turcan@management.md

<center>Tudor Lazăr</center>

Tudor Lazăr

Coordonator de comunicare și dezvoltare instituțională

t.lazar@management.md

<center>Ion Vieru</center>

Ion Vieru

Contabil-șef

i.vieru@management.md

Experți

<center>Ecaterina Doicov</center>

Ecaterina Doicov

Expert Management Resurse Umane

<center>Elena Levința-Perciun</center>

Elena Levința-Perciun

Expert Management Resurse Umane şi Leadership Organizaţional

<center>Lidia Cauș</center>

Lidia Cauș

Expert Management Financiar

<center>Aliona Țurcan</center>

Aliona Țurcan

Expert Bună Guvernare

<center>Florin Gîscă</center>

Florin Gîscă

Expert Planificare Strategică şi Advocacy

<center>Mariana Iațco</center>

Mariana Iațco

Expert Advocacy

Consiliul Fondatorilor

<center>Elena Levința-Perciun</center>

Elena Levința-Perciun

Expert Management Resurse Umane şi Leadership Organizaţional

<center>Aliona Țurcan</center>

Aliona Țurcan

Expert Bună Guvernare

<center>Sergiu Ostaf</center>

Sergiu Ostaf

Membru

<center>Lilian Severin</center>

Lilian Severin

Membru

<center>Aliona Badiur</center>

Aliona Badiur

Membru

Parteneri