Scroll to top
ro

INTERVIUL

Desfășurarea interviului aprofundat pe dimensiuni precum: Buna Guvernare, Managementul organizațional, Resursele Umane, Managementul Financiar, Advocacy și Lucrul în Rețea, Serviciile Orientate spre Beneficiari și Promovarea Organizației.

DOCUMENTAREA ȘI CERCETAREA DE BIROU

Studierea politicilor și procedurilor și regulamentelor interne ale organizației beneficiare pentru crearea unei viziuni generale privind starea actuală din organizație și procesele de organizare internă.

SINTETIZAREA INFORMAȚIEI ȘI ELABORAREA RAPORTULUI DE EVALUARE

La etapa respectivă are loc elaborarea raportului de evaluare de către experții CICO cu introducerea observațiilor și recomandărilor necesare. Raportul de evaluare este un document întocmit strict între evaluator și client. Prin raportul de evaluare, evaluatorul, prezintă opinia sa cu privire la organizația evaluată, arată clar și explicit datele care au stat la baza evaluării, prezintă procesele analitice care au fost parcurse pe timpul evaluării și informația relevantă. Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informează clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimând o opinie clară si neechivocă.

PREZENTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE

Discutarea raportului cu reprezentanții organizației, prezentarea scorului stabilit în urma procesului de evaluare și eventual propunerea elaborării Planului de intervenție privind îmbunătățirea proceselor și a scorului pe dimensiunile problematice.

EVALUAREA ORGANIZAȚIEI DUPĂ IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE

Monitorizarea implementării recomandărilor din cadrul Planului de intervenție de către organizații și a procesului de îmbunătățire a indicatorilor din fișa de evaluare organizațională.