Scroll to top
ro

Obiectiv:

  • Eficientizarea managementului organizațional sau la nivel de echipă prin sporirea competențelor manageriale ale conducătorilor acestora.

Cui se adresează:

  • Managementului de top al OSC-urilor
  • Coordonatori de proiecte/programe

Structura (tematica):

• Management organizațional: concept, activități și funcții manageriale;
• Instrumente eficiente de planificare, organizare și coordonare a muncii, evaluarea performanțelor;
• Motivarea personalului: noțiune, tipuri, factori motivaționali.
• Tehnici de motivare nefinanciară;
• Profilul managerului eficient. Leadership vs. management. Stiluri de conducere

Metode  de lucru:

  • Brainstorming; prezentări individuale și de grup; studii de caz, joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup.