Scroll to top
ro

Obiectiv:

  • Îmbunătățirea competențelor profesionale privind dezvoltarea capitalului uman în contextul organizațiilor nonprofit.

Cui se adresează:

  • Managementului de top al OSC-urilor;
  • Specialiști în resurse umane;
  • Specialiști în dezvoltarea organizațională.

Structura (tematica):

  • Scopul și funcțiile MRU; politica și procedurile de personal;
  • Planificarea resurselor umane și asigurarea cu personalul necesar: proces și instrumente de bază;
  • Motivarea și menținerea personalului;
  • Dezvoltarea profesională continuă a personalului;
  • Evidența și administrarea personalul.

Metode interactive de instruire:

  • Brainstorming; prezentări individuale și de grup; studii de caz, joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup.