Scroll to top
ro

Obiectiv:

• Consolidarea cunoștințelor privind contabilitatea surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor în organizaţiile necomerciale;
• Consolidarea cunoștințelor privind modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale;
• Dezvoltarea competențelor privind aplicarea prevederilor actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale, analiza diferitor procedee şi opţiuni contabile aferente tranzacţiilor specifice, calcularea indicatorilor din situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale  acestor organizaţii

Cui se adresează:

• Contabililor și economiștilor;
• Reprezentanți ai organului permanent de conducere;
• Managamentului de top al OSC-urilor;
• Specialiști în dezvoltarea organizațională.

Structura (temele, subiectele):

• Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale;
• Politicile contabile. Planul de conturi de lucru;
• Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale
• Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale
• Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale;
• Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale

Metode  de lucru:

  • Prezentări video, ppt; studii de caz; discuții ghidate, lucru în grup etc.