Scroll to top
ro

Resurse

Aplicații

GHID METODOLOGIC: Organizaţii de tineret. Proceduri şi tehnici de creare şi dezvolare

Acest ghid este realizat la solicitarea Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu relectă neapărat punctul de vedere al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Ghid practic – metodic privind particularitățile organizării managementului financiar și contabilității în ONG-uri – ECN

Acest ghid a fost elaborat graţie sprijinului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA, FHI 360 sau ECNL. Vrem să aducem sincere mulțumiri partenerilor noștri care au contribuit la elaborarea acestui Ghid: Serghei Neicovcen (Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT), Anatol Beleac (FHI 360), contabilii și managerii financiari ai ONG-urilor care au participat la o serie de discuții ce au stat la baza versiunii preliminare a lucrării de față.

REGULAMENT privind evaluarea performanțelor angajaților în sectorul neguvernamental

Această publicaţie este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

Manual Management organizational pentru ONG-uri – MPSCS

Această publicaţie este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

Elaborarea si implementarea politicilor si procedurilor interne – Ghid pentru OSC-urile din Moldova

Acest ghid a fost elaborat pentru a ajuta OSC-urile din Moldova să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze politicile şi procedurile interne de funcţionare în conformitate cu legislaţia naţională, cu cerinţele de bază ale instituţiilor donatoare, dar în primul rând – în concordanţă cu necesităţile şi specificul propriu fiecărei organizaţii. Astfel, capitolele prezentate nu au ca scop să propună o reţetă unică şi modele ideale de politici şi proceduri, ci să ofere pas cu pas informaţii, instrumente şi exemple practice pentru elaborarea acestor documente. O mare parte a informaţiei prezentate a fost preluată şi adaptată contextului din Moldova din publicaţiile Capable Partners Program (CAP) www.ngoconnect.net şi a resurselor www.mango.org.uk.

Manual de Mobilizare a Resurselor

Platformă pentru Oportunităţi şi Idei în cadrul instruirii pentru ONG-uri Mobilizarea resurselor şi diversificarea fondurilor au devenit provocările de bază în asigurarea sustenabilităţii şi independenţei sectorului asociativ. Acest proiect are provocarea de a dezvolta o reţea de formatori şi consultanţi focusaţi pe mobilizarea resurselor şi colectarea de fonduri în cadrul ţarilor V4 (Visegrad Four: Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia) şi EaP (Ţările din Parteneriatul Estic), facilitarea schimbului de experienţă, aducerea inspiraţiei din diverse colţuri ale lumii şi consolidarea capacităţilor persoanelor pentru a conduce acest proces de dezvoltare în ţarile lor. Proiectul este implementat în 3 ţari din cadrul Parteneriatului Estic (Ucraina, Moldova, Georgia), unde aplicantul are experienţă în implementarea cu succes a diverse proiecte împreună cu partenerii locali – centre de resurse şi organizaţii de suport. Ţarile V4 vor oferi know-how în mobilizarea resurselor şi experienţa lor în aplicarea modelelor eficace de dezvoltare. În aceste trei ţări din cadrul Parteneriatului Estic, participante la proiect, sectorul civil rămîne a fi destul de fragil. Imaginea publică joasă, impactul minim la nivel de politici, leadership-ul încă nedezvoltat, carenţa de resurse şi dependenţa mare de donatorii externi reprezintă un cluster de provocări interconectate care necesită a fi soluţionate pentru a susţine dezvoltarea continuă a sectorului. Acest proiect va aduce beneficii concrete în dezvoltarea expertizei interne şi a leadership-ului axat pe dezvoltarea capacităţilor în mobilizarea de resurse. Accentul pus pe dezvoltarea reţelelor asigură că intervenţia nu va fi de o singură data, dar va fi un efort continuu pentru a dezvolta capacităţile de mobilizare a resurselor, expertizei şi leadership-ului în toată regiunea. Această capacitate va fi dezvoltată în cadrul unui grup de formatori şi consultanţi activi, care vor lucra în beneficiul Organizaţiilor Societăţii Civile din ţările lor.

ECNL – Mecanisme de finanțare a OSC-urilor de către stat_ro

GRANTURI – Scopul: implementarea politicii de stat – Principiile-cheie de selectare: cele mai bune idei şi planuri de proiect – Activitatea finanţată: orice activitate propusă care se potriveşte scopurilor programului

CONTRACTAREA – Scopul: prestarea serviciilor din numele statului – Principiile-cheie de selectare: cea mai înaltă calitate pentru cel mai mic preţ – Activitatea finanţată: de regulă, servicii

PLĂŢI ALE TERŢIARILOR – Scopul: prestarea serviciilor din numele statului – Principiul-cheie de selectare: executarea unei cerinţe legale – Activitatea finanţată: serviciile descrise în regulament

Indexul Sustenabilității OSC-urilor 2013 – Republica Moldova

Republica Moldova continuă să aspire la calitatea de membru al UE. Cea de-a 5-a reuniune a Forumului Societăţii Civile în cadrul Parteneriatului Estic a avut loc în octombrie la Chişinău, oferind oportunităţi pentru a discuta strategia Republicii Moldova de integrare în UE. Acordul de Asociere dintre UE şi Republica Moldova, care promite să accelereze asocierea politică şi integrarea economică a Moldovei cu UE, a fost parafat la sfârşitul lunii noiembrie şi se preconizează că va fi semnat de toate statele până în luna august 2014. Aceste două evenimente au forţat Guvernul să consolideze cooperarea cu OSC-urile.

Indexul Sustenabilității OSC-urilor 2014 – Republica Moldova

Republica Moldova a semnat și a ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (UE), în luna iunie 2014, fapt ce ar putea accelera asocierea politică şi integrarea economică a Moldovei în spațiul european. De asemenea, ar putea contribui la ameliorarea cadrului legislativ care reglementează organizațiile societății civile (OSC-urile) și unele aspecte sociale, rezultat al tendinței Moldovei spre racordarea și armonizarea cadrului normativ la standardele şi principiile europene.

Indexul Sustenabilității OSC-urilor 2015 – Republica Moldova

Partidele tradiționale “pro-europene” din Moldova au fost principalii învingători atât la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cât și la alegerile locale generale din iunie 2015. OSC-uri precum Asociația ”PromoLEX” și Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte au fost implicate activ în procesele pre și post electorale ale ambelor scrutine prin organizarea campaniilor de educație electorală, crearea centrelor de apel, organizarea ”exit-poll”-urilor și monitorizarea în ziua alegerilor a procesului de votare pe tot teritoriul țării. Corupția rămâne a fi o problemă majoră în Moldova. Odată cu descoperirea jafului de un miliard de dolari USD din sistemul bancar național, Platforma Civică Demnitate și Adevăr (DA) a organizat proteste antiguvernamentale masive la care s-au alăturat ulterior și unele partide politice. Protestatarii au acuzat liderii Alianței pentru Integrare Europeană – coaliția de guvernare a Moldovei din 2009 până în 2013, ca fiind responsabilă pentru dispariția banilor. Ca un efect colateral al acestui protest, fostul prim-ministru Vlad Filat a fost arestat. În luna iunie s-a împlinit un an de la semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (UE). Instabilitatea politică, viziunile diferite în societate cu privire la vectorul extern pe care ar trebui să-l urmeze Moldova și situația economică precară urmată de o devalorizare puternică a valutei naționale au pus în dificultate parcursul european al Republicii Moldova. Un raport publicat în septembrie de către Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” și Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup” cu privire la progresul implementării Acordului de Asociere a evidențiat o lipsă de cooperare între instituțiile statului și societatea civilă. Conform rezultatelor Barometrului Opiniei Publice din noiembrie 2015, 44 la sută din populație afirmă că acțiunile întreprinse de autoritățile publice nu vor ajuta țara să avanseze în parcursul său european.

Indexul Sustenabilității OSC-urilor 2016 – Republica Moldova

În 2016, Republica Moldova și-a ales prin vot direct Președintele, după o perioadă de 16 ani în care acesta a fost ales de către Parlament. OSC-uri precum Asociația Promo-LEX, Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Asociația Presei Independente au monitorizat activ procesul electoral, depistând anumite neregularități, precum transportarea organizată a alegătorilor, prezența persoanelor neautorizate în cadrul secțiilor de votare sau în raza de 50 metri de la acestea și erori în listele electorale. Totuși, Curtea 4.6 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.5 4.0 4.5 5.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sustenabilitatea ONG in Republica Moldova INDEXUL SUSTENABILITĂŢII ORGANIZAŢIILOR SOCIETĂŢII CIVILE 2016 – REPUBLICA MOLDOVA August 2017 2 Constituțională a Republicii Moldova a validat alegerile, constatând că aceste abateri nu au afectat în mod semnificativ rezultatele alegerilor. Acțiunile de protest împotriva guvernării care au început în 2015 au continuat și în primul trimestru al anului 2016, dar au scăzut din intensitate odată cu luarea deciziei privind alegerea directă a Președintelui țării de către popor. Un alt factor care a subminat mișcarea protestatară a fost decizia Platformei Civice Demnitate și Adevăr (DA) de a se transforma într-un partid politic, contrar celor declarate de către aceștia în momentul inițierii protestelor.