Scroll to top
ro

Obiectiv:

  • Abilitarea cu cunoștințele și capacitățile necesare inițierii și dezvoltării proiectelor, precum și prospectării potențialilor finanțatori.

Cui se adresează:

  • Managementului de top al OSC-urilor;
  • Coordonatori proiecte/programe.

Structura (temele, subiectele):

  • Elaborarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
  • Implementarea și managementul proiectului: semnarea contractului de finanțare, formarea și supervizarea echipei de implementare a proiectului, realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului.
  • Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare.

Metode  de lucru:

  • Prezentări video, ppt; studii de caz; joc de rol, discuții ghidate, lucru în grup etc.