Scroll to top
ro

Situația organizațiilor societății civile din Moldova în 2018

Pe data de 24 octombrie 2019, a fost lansat Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile (OSC) din Moldova în anul 2018. Raportul oferă o imagine generală a OSC-urilor și o analiză detaliată pe 7 dimensiuni: cadrul legal, capacitatea organizațională, viabilitatea financiară, advocacy, prestarea serviciilor, infrastructura sectorială și imaginea publică.

 

Acest raport se elaborează anual și a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Conform raportului din acest an, nivelul general de sustenabilitate a OSC-urilor nu s-a schimbat față de anul 2017. Cu toate acestea, viabilitatea financiară a sectorului a cunoscut o îmbunătățire ușoară datorită progresului în crowdfunding, finanțării prin intermediul Mecanismului 2%, care permite contribuabililor individuali să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o OSC acreditată și dezvoltării antreprenoriatului social. Infrastructura sectorială a fost consolidată datorită creșterii sub-granturilor și intensificării parteneriatelor intersectoriale. În același timp, imaginea publică a OSC-urilor a avut de suferit, întrucât propaganda guvernamentală a continuat să fie folosită pentru a ataca OSC-urile.

 

Conform articolului 180 din Codul civil al Republicii Moldova, organizațiile necomerciale pot lua una dintre cele trei forme: asociații, instituții private și fundații. Asociațiile sunt cea mai răspândită formă și reprezintă aproximativ 95 la sută din numărul total de OSC-uri din țară, asociațiile obștești reprezentând aproximativ 80 la sută din totalul OSC-urilor înregistrate. Fundațiile reprezintă aproximativ 4 la sută din numărul total de OSC-uri, iar instituțiile private doar 1 la sută.

 

Conform Indexului, în decembrie 2018 erau înregistrate 12.681 de organizații necomerciale, inclusiv 11.633 de OSC-uri. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate alte 419 OSC-uri, inclusiv 335 de asociații obștești, 20 de uniuni ale persoanelor juridice, 18 culte religioase, 14 fundații, 11 instituții private și 21 de OSC-uri de alte forme. Conform aceluiași raport,  în anul 2017, în Republica Moldova au fost active 4.671 de OSC-uri.
În regiunea transnistreană există aproximativ 3.000 de OSC-uri înregistrate, totuși, mai puțin de 100 dintre acestea sunt active în prezent. Există aproximativ 500 de OSC-uri înregistrate în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, dintre care doar câteva zeci sunt estimate a fi active.

 

Pentru a accesa raportul pentru Moldova în varianta română, accesați aici.

 

Pentru a accesa raportul pentru Moldova în varianta engleză, accesați aici.

 

Pentru întreg raportul pentru Europa Centrală și de Est și Eurasia, accesați aici.

 

Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile este un instrument analitic care măsoară progresul sectorului societății civile din regiunile Europa Centrală și de Est și Eurasia. Indexul urmărește evoluția sectorului civil în douăzeci și nouă de țări în ultimii douăzeci și doi de ani. Indexul examinează mediul general de activitate pentru societatea civilă, cu accent pe dimensiunile juridică, de capacitate organizațională, sustenabilitate financiară, de advocacy, furnizare de servicii, infrastructură și imagine publică ale organizațiilor societății civile.

Fiecare dimensiune este evaluată pe baza unei scale de șapte puncte, unde 1 indică un nivel foarte avansat de dezvoltare și 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare. Indexul este dezvoltat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de către FHI 360 și ICNL în parteneriat cu organizații locale din fiecare dintre țările analizate.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Related posts

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *