Scroll to top
ro

Concurs privind angajarea a 2 experți în dezvoltare locală

Termeni de Referință

pentru livrarea Serviciilor de consultanță privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) pentru 2 Grupuri de Acțiune Locală din Republica Moldova

 1. CONTEXT

În perioada noiembrie 2019 – octombrie 2021, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) și Fundația Solidarity Fund PL în Moldova, implementează proiectul „Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a Republicii Moldova”, care prevede consolidarea capacităților a 32 de GAL-uri și consolidarea capacităților A.O. Rețeaua Națională LEADER din RM. Proiectul este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer (KAS).

În perioada anilor 2016-2018 au fost create 32 de GAL-uri în diferite regiuni ale RM cu scopul dezvoltării economice locale și îmbunătățirii nivelului de trai al populației din mediul rural.  GAL-urile respective și-au dezvoltat Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) care reprezintă unul din pilonii de bază privind implementarea abordării LEADER și reprezintă un document elaborat în mod participativ, care determină viziunea comună, priorităţile și direcţiile de dezvoltare, investiţiile și acţiunile concrete, pe care dorește să le realizeze GAL-ul pe teritoriul microregiunii sale. Odată cu dezvoltarea GAL-urilor și includerea a noi localități în componența lor, a apărut necesitatea elaborării unor SDL noi sau ajustarea documentelor existente pentru a corespunde necesităților și priorităților existente ale GAL-urilor respective. În acest sens, CICO și RNL își propun să angajeze doi experți (câte un expert per GAL/SDL) în dezvoltare locală care vor elabora/ajusta cele 2 Strategii de Dezvoltare Locală pentru GAL-urile selectate în acest sens.

 1. SCOP

Calitatea strategiilor este extrem de importantă pentru implementarea eficientă a abordării LEADER. În acest scop, CICO/RNL stabilesc o serie de cerințe referitoare la strategiile de dezvoltare locală deoarece calitatea Strategiei este esențială în ceea ce privește funcționarea parteneriatelor locale, gestionarea și controlul procesului de implementare și evaluare a rezultatelor.

Strategiile de Dezvoltare Locală GAL trebuie să includă următoarele elemente:

(1) definirea zonei și a populației vizate de strategie; (2) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv analiza punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a riscurilor (SWOT); (3) o descriere a obiectivelor, dar și al caracterului integrat și inovator al strategiei și o prioritizare a obiectivelor, inclusiv ținte clare și cuantificabile pentru realizări sau rezultate; (4) identificarea priorităților de dezvoltare locală (5) un plan de acțiune care să arate modul în care sunt transpuse obiectivele în proiecte concrete; (6) banca ideilor de proiecte (7) descrierea elementelor de management și monitorizare ca o dovada a capacității GAL de a implementa strategia, o descriere a elementelor de evaluare, monitorizare și control (7) un plan financiar.

 1. RESPONSABILITĂȚI:
 • Elaborarea viziunii asupra formei și conținutului SDL;
 • Elaborarea chestionarelor aferente;
 • Identificarea actorilor locali care vor fi implicați in procesul de elaborare a strategiei;
 • Realizarea interviurilor cu constituenții Parteneriatului Teritorial (PT) și cu alte persoane relevante pentru analiza percepției publice a rolului PT;
 • Participarea la ședințele reprezentanților PT, conform necesităților;
 • Colectarea, generarea și analiza datelor;
 • Elaborarea/ajustarea proiectului SDL a GAL;
 • Consultarea componentelor proiectului SDL cu reprezentanții PT;
 • Prezentarea proiectului Strategiei la ședința Consiliului de Administrare a GAL;
 • Analiza propunerilor de completare/modificare făcute de membrii PT și membrii Consiliului de Administrare;
 • Definitivarea proiectului Strategiei și prezentarea în cadrul unei ședințe comune a GAL;
 • Predarea SDL aprobate către managementul GAL.

 

 1. TERMENE DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR

În baza cerințelor prezentate anterior, cei 2 experți în dezvoltare locală vor avea la dispoziție pentru fiecare GAL câte 30 de zile de lucru (pe parcursul lunilor iulie-septembrie) pentru a finaliza activitatea. Experții vor lucra în strânsă colaborare cu facilitatorii locali și cu echipa de implementare a proiectului din cadrul CICO/RNL. Pentru a asigura realizarea în termenii stabiliți a produselor, experții vor primi instrucțiuni pentru fiecare etapă a procesului de elaborare a SDL.

 1. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 • Studii superioare în domeniul juridic, management, științe politice, administrație publică, economie etc.;
 • Experiență în Planificare Strategică/Dezvoltare Locală, cu o activitate de minim doi ani;
 • Abilități excelente de analiză;
 • Cunoașterea specificului abordării LEADER la nivel național și european;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, Google Drive, PPT, Canva etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare;
 • Flexibilitate în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
 • Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B, va fi considerat un avantaj.

 

 1. DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE
 1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la cercetări/produse anterioare realizate în domeniu;
 2. Conceptul general asupra conținutului Strategiei;
 3. Oferta financiară pentru 30 zile de lucru, în care să fie indicat prețul pentru livrarea serviciilor (per zi și total – în EUR)

Dosarul de aplicare poate fi completat în limbile română sau engleză și trebuie expediat prin e-mail la adresa info@management.md cu indicarea poziției pentru care se aplică cu mențiunea „Expert elaborare Strategie de Dezvoltare Locală”.

Data limită pentru depunerea dosarelor este: 16.07.2021, ora 17:00.

Date de contact: +373 60 611 996/69 410 893.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către CICO exclusiv în scopul și procesul angajării. 

Proiectul „Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM”, este implementat de către Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din RM și Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova. Partenerul regional de implementare al proiectului este organizația Expert-Grup.

Postări asemănatoare

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *