Scroll to top
01

Documentarea și cercetarea de birou

Studierea politicilor și procedurilor și regulamentelor interne ale organizației beneficiare pentru crearea unei viziuni generale privind starea actuală din organizație și procesele de organizare internă.

02

Interviul

Desfășurarea interviului aprofundat pe dimensiuni precum: Buna Guvernare, Managementul organizațional, Resursele Umane, Managementul Financiar, Advocacy și Lucrul în Rețea, Serviciile Orientate spre Beneficiari și Promovarea Oganizației

03

Sintetizarea informației

Elaborarea raportului de evaluare de căre experții CICO cu introducerea observațiilor și recomandărilor necesare;

04

Prezentarea raportului de evaluare și elaborarea Planului de intervenție

• Discutarea raportului cu reprezentanții organizației, prezentarea scorului stabilit în urma procesului de evaluare și eventual propunerea elaborării Planului de intervenție privind îmbunătățirea proceselor și a scorului pe dimensiunile problematice.

05

Evaluarea organizației după implementarea Planului de intervenție

Monitorizarea implementării recomandărilor din cadrul Planului de intervenție și a procesului de îmbunătățire a indicatorilor din fișa de evaluare organizațională